Права и задължения на Изпълнителя

  1. Изпълнителят е задължен да извърши срещу заплащане поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.
  2. Изпълнителят си запазва правото да откаже да изпълни поръчка.

Права и задължения на Поръчващия

  1. Поръчващият има право да получи изработения по негово желание артикул в даденото в сайта време за иразботка. След това време при неизпълнение има право да откаже поръчката.
  2. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.